توضیحات

حسابداری فول

نرم افزار های حسابداری همه نوع

صادرات کالا تجارت متوسط

بازرگانی

فروش بازاریابی

امور دفتری از تاسیس شرکت گرفته تا امور مالیاتی حرفه ای

نرم افزار آفیس ورد حرفه اي

کارجو میتواند به این زبان صحبت کند

enemad-logo