طراح داخلی ساختمان

توضیحات

طراحی  داخلی ، نما و پلان ساختمان. رندرینگ پروژه های معماری و….

قیمت درج شده در فیلتر سایت برحسب متر مربع برای طراحی داخلی و نمای ساختمان است به صورت حدودی. و قیمت اصلی طبق سطح ارائه کیفیت ، توافقی است

کارجو میتواند به این زبان صحبت کند

enemad-logo